1.16 სჭვალი თვითმჭრელი ბურღით ნახევრად სფერული თავით მ/პროფილებისთვის
აღწერა

თავი: ნახევრად სფერული
ბოლო: თვითმჭრელი  ბურღი №1
კუთხვილი: მჭიდრო ბიჯით
შლიცი: Philips  № 1

დეტალები

მასალა: ფოლადი C1022
ზედაპირი: თეთრი თუთია
გამოიყენება მეტალის პროფილებისა და ალუმინის კონსტრუქციების მონტაჟისთვის, აგრეთვე ფურცლოვანი ლითონის დასამაგრებლად წინასწარი გაბურღვის გარეშე.

მსგავსი პროდუქცია