1.5 სჭვალი თვითმჭრელი ბურღით მეტალის პროფილების ერთმანეთზე მისამაგრებლად
აღწერა

თავი: ნახევრად სფერული, დაწნეხილი საყელურით
შლიცი: ჯვრისებრი Philips №2

                   
                       

დეტალები

ბოლო: თვითმჭრელი ბურღი №2
პროფილის სისქე 2 მმ-მდე
კუთხვილი: მჭიდრო ბიჯით
მასალა: ფოლადი C1022
ზედაპირის დაფარვა: თეთრი თუთია

მსგავსი პროდუქცია