ბურღი
7.1 ბურღი სდს პლუს
დეტალური ინფორმაცია

მასალა: ფოლადი
გამოყენება: ბეტონი, ბუნებრივი ქვა, მარმალილო, კერამიკული ფილა, აგურის წყობა, კლინკერი

7.2 ბურღი მეტალისთვის
დეტალური ინფორმაცია

სტანდარტი: DIN 338   
მასალა: ვოლფრამ-მოლიბდენოვანი ფოლადი 5 %-იანი კობალტის დანამატით. განსაკუთრებით ცეცხლმედეგი

7.3 ბურღი ხისთვის
დეტალური ინფორმაცია

მასალა: ფოლადი
გამოყენება: რბილი და მაგარი ჯიშის ხე მასალა, დაწნეხილი მერქან-ბურბუშელას ფილები