საჭრელი დისკო
6.1 საჭრელი დისკო (ქვის, აგურის, კერამიკის) ტურბო
დეტალური ინფორმაცია

გამოყენება: ბეტონი, აგური, კერამიკული ფილები

6.2 დისკო სველი ჭრისთვის მთლიანი
დეტალური ინფორმაცია

გამოყენება: ბეტონი, აგური, კერამიკული ფილები

6.3 დისკო მშრალი ჭრისთვის სეგმენტური
დეტალური ინფორმაცია

გამოყენება: ბეტონი, აგური, კერამიკული ფილები