ბაგირი
8.1 ფოლადის ბაგირი DIN 3055
დეტალური ინფორმაცია

დანიშნულება: დაჭიმვა
მასალა: მოთუთიებული ნახშირბადოვანი ფოლადი

8.2 ფილადის ბაგირი პლასტმასის გარსაცმში DIN 3055
დეტალური ინფორმაცია

სტანდარტი: DIN 3055 ზედაპირი: მოთუთიებული გარსაცმი: გამჭვირვალე PVC

8.3 ბაგირის დამჭერი DIN 741
დეტალური ინფორმაცია

მასალა: ნახშირბადოვანი ფოლადი
სტანდარტი: DIN 741   
ზედაპირი: მოთუთიებული