სჭვალი
1.1 სჭვალი თვითმჭრელი თაბაშირ-მუყაოს ფილის დასამაგრებლად მეტალის პროფილზე
დეტალური ინფორმაცია

თავი: ჯვრისებური შლიცი
Philips № 2
ბოლო: თვითმჭრელი წვეტი
კუთხვილი: მჭიდრო ბიჯით               
           

1.3 სჭვალი თვითმჭრელი თაბაშირ-მუყაოს ფილის დასამაგრებლად ხის კარკასზე
დეტალური ინფორმაცია

თავი: ჯვრისებური შლიცი
Philips № 2
ბოლო: თვითმჭრელი წვეტი
კუთხვილი: გადიდებული ბიჯით
მასალა: ფოლადი C1022

1.4 სჭვალი თვითმჭრელი მეტალის პროფილების ერთმანეთზე მისამაგრებლად
დეტალური ინფორმაცია

თავი: ნახევრად სფერული, დაწნეხილი საყელურით
შლიცი: ჯვრისებრი Philips №2
ბოლო: თვითმჭრელი წვეტი

1.5 სჭვალი თვითმჭრელი ბურღით მეტალის პროფილების ერთმანეთზე მისამაგრებლად
დეტალური ინფორმაცია

თავი: ნახევრად სფერული, დაწნეხილი საყელურით
შლიცი: ჯვრისებრი Philips №2

                   
                       

1.6 სჭვალი თვითმჭრელი ხისთვის
დეტალური ინფორმაცია

თავი: ჯვრისებური შლიცი Pozi
ბოლო: თვითმჭრელი წვეტი
კუთხვილი: გადიდებული ბიჯით
მასალა: ფოლადი C1018-C1022
                  

1.7 სჭვალი თვითმჭრელი ბურღით მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯრებისთვის
დეტალური ინფორმაცია

თავი: მალვადი, მოშვების საწინააღმდეგო
6 ნაწიბურით
შლიცი: ჯვრისებური Philios № 2
ბოლო: გაძლიერებული ბურღით
         

1.8 სჭვალი ბეტონისთვის
დეტალური ინფორმაცია

თავი: მალვადი
ბოლო: წვეტით
კუთხვილი: ორმაგი
შლიცი: Torx № 30
მასალა: ფოლადი C1022
ზედაპირი: თეთრი ან ყვითელი თუთია

1.11 სჭვალი თვითმჭრელი ექვსკუთხა თავით და ბურღით სახურავის ხის კარკასზე დასამაგრებლად
დეტალური ინფორმაცია

თავი: ექსვწახნაგოვანი, საყელურით და რეზინის შუასადებით, დიამეტრი 8/10მმ
ბოლო:  თვითმჭრელი  ბურღი  № 2

                                                                                                                                 
               
   

 1 2 >