1.2 სჭვალი თვითმჭრელი ბურღით თაბაშირ-მუყაოს ფილის მეტალის პროფილზე დასამაგრებლად
აღწერა

თავი: ჯვრისებრი
ბოლო: თვითმჭრელი ბურღით №1
შლიცი: Philips №2


დეტალები

პროფილის სისქე: 2 მმ-მდე
კუთხვილი: მჭიდრო
მასალა: ფოლადი C1022
ღეროს სიმტკიცე: 270-425 HV
ზედაპირის სიმტკიცე: 560 HV
ზედაპირი: ფოსფატირებული, თუთია

მსგავსი პროდუქცია