ანკერი
2.1 ანკერი ჩარჩოს დასამაგრებლად
დეტალური ინფორმაცია

მასალა: ფოლადი
ზედაპირი: მოთუთიებული
შლიცი: Pozi № 3
მილისის (გარსაცმის) სისქე: 0,75-0,80 მმ.

2.2 სოლისებრი ანკერი
დეტალური ინფორმაცია

მასალა: ფოლადი
ზედაპირი: მოთუთიებული

2.3 ანკერ-ჭანჭიკი
დეტალური ინფორმაცია

მასალა: ფოლადი
ზედაპირი: მოთუთიებული   
          

2.4 ანკერი ქანჩით
დეტალური ინფორმაცია

მასალა: ფოლადი
ზედაპირი: მოთუთიებული

2.5 ანკერი ორმაგი გაჭედვით
დეტალური ინფორმაცია

მასალა: ფოლადი
ზედაპირი: მოთუთიებული
              

2.6 გასაჭედი ანკერი შიგა ხრახნით
დეტალური ინფორმაცია

მასალა: ფოლადი
ზედაპირი: მოთუთიებული

2.7 ანკერი კავით
დეტალური ინფორმაცია

მასალა: ფოლადი
ზედაპირი: მოთუთიებული

2.8 ანკერი რგოლით
დეტალური ინფორმაცია

მასალა: ფოლადი
ზედაპირი: მოთუთიებული

2.9 ანკერი მალვადი თავით
დეტალური ინფორმაცია

მასალა: ფოლადი
ზედაპირი: მოთუთიებული
შლიცი: Pozi

2.10 ანკერი ჭერის
დეტალური ინფორმაცია

მასალა: ფოლადი
ზედაპირი: მოთუთიებული

2.11 ანკერი სოლი
დეტალური ინფორმაცია

მასალა: ფოლადი
ზედაპირი: მოთუთიებული