1.6 სჭვალი თვითმჭრელი ხისთვის
აღწერა

თავი: ჯვრისებური შლიცი Pozi
ბოლო: თვითმჭრელი წვეტი
კუთხვილი: გადიდებული ბიჯით
მასალა: ფოლადი C1018-C1022
                  

დეტალები

ზედაპირული ფენის სიმტკიცე: MIN 450 HV
ზედაპირის დაფარვა: თეთრი ან ყვითელი თუთია

მსგავსი პროდუქცია