1.14 სჭვალი თვითმჭრელი ექვსწახნაგოვანი თავით ხის კონსტრუქციებისთვის
აღწერა

თავი: ექვსწახნაგოვანი 10  მმ - 12მმ - 14 მმ - 19 მმ
ბოლო: თვითმჭრელი წვეტი


დეტალები

კუთხვილი: გადიდებული, დახრის კუთხე 60 გრადუსი
მასალა: ფოლადი
დამზადების მეთოდი: ცივად ნაგლინი
ზედაპირი: მოთუთიებული, გალვანური წესით
გამოიყენება ხის თამასებისა და კონსტრუქციების ერთმანეთზე და ხის კარკასზე დასამაგრებლად. კუთხვილის 60 გრადუსიანი დახრა უზრუნველყოფს ერთმანეთზე საიმედო და მტკიცე შეერთებას. აგრეთვე ის შეძლება პლასტმასის ბუდეში ჩასმის შემდეგ გამოყენებული იქნეს ხის კონსტრუქციების მისამაგრებლად მტკიცე ზედაპირზე(ბეტონი, სრულტანოვანი აგური, ბუნებრივი და ხელოვნური ქვა).                                  

მსგავსი პროდუქცია