1.4 სჭვალი თვითმჭრელი მეტალის პროფილების ერთმანეთზე მისამაგრებლად
აღწერა

თავი: ნახევრად სფერული, დაწნეხილი საყელურით
შლიცი: ჯვრისებრი Philips №2
ბოლო: თვითმჭრელი წვეტი

დეტალები

პროფილის სისქე 0,9 მმ-მდე
კუთხვილი: მჭიდრო ბიჯით
მასალა: ფოლადი C1018
ზედაპირის დაფარვა: თეთრი თუთია

მსგავსი პროდუქცია