1.15 სჭვალი თვითმჭრელი უნივერსალური ნახევრად სფერული თავით
აღწერა

თავი: ნახევრად სფერული
ბოლო: თვითმჭრელი წვეტი
კუთხვილი: გადიდებული ბიჯით
შლიცი: ჯვრისებრი  POZI

დეტალები

მასალა: ფოლადი C1018-C1022
ზედაპირის სიმტკიცე: მინ 450 HV
ზედაპირი: თეთრი ან ყვითელი თუთია   

მსგავსი პროდუქცია