დუბელი
4.1 დუბელი საიზოლაციო მასალებისთვის
დეტალური ინფორმაცია

გამოიყენება თბო-საიზოლაციო მასალების დასამაგრებლად ბეტონისა და სრულტანოვანი აგურის ფუძეზე. მასალა: პოლიპროპილენი.

4.2 დუბელი თაბაშირ-მუყაოსთვის
დეტალური ინფორმაცია

მასალა: ნეილონი, ალუმინის შენადნობი
თაბაშირ-მუყაოზე მისამაგრებელი დეტალის
სისქე არანაკლებ 9მმ

4.3 დუბელი ღრუ ტანიანი კონსტრუქციისთვის
დეტალური ინფორმაცია

მასალა: პოლიპროპილენი
ფუძე: ბეტონი, აგური, ბუნებრივი ქვა

4.4 დუბელი პეპელა
დეტალური ინფორმაცია

გამოყენება: თაბაშირ-მუყაოს ფილები
დაწნეხილი მერქან-ბურბუშელის ფილები