2.2 სოლისებრი ანკერი
აღწერა

მასალა: ფოლადი
ზედაპირი: მოთუთიებული

დეტალები

გამოიყენება დიდი დატვირთვების დროს, მძიმე დეტალების დასამაგრებლად ბეტონზე, ბუნებრივ ქვაზე, სრულტანოვან აგურზე. ის გამოიყენება აგრეთვე გამჭოლი მონტაჟის დროს.
გ ა მ ო ყ ე ნ ე ბ ი ს  წ ე ს ი: მისამაგრებელი მასალა და ფუძე წინასწარ უნდა გაიბურღოს, შემდეგ ხდება ანკერის ჩასობა ჩაქუჩით და ქანჩის მოჭერა.

მსგავსი პროდუქცია