2.9 ანკერი მალვადი თავით
აღწერა

მასალა: ფოლადი
ზედაპირი: მოთუთიებული
შლიცი: Pozi

დეტალები

ანკერი მალვადი თავით წარმოადგენს ანკერ ჭანჭიკის სახე-სხვაობას და გამოიყენება ჩარჩოების, ლითონის კონსტრუქციების, მოსაპირკეთებელი მასალების მისამაგრებლად ფუძეზე(ბეტონი, სამშენებლო ბუნებრივი ქვა, სრულტანოვანი აგური), მალვადი თავი უზრუნველყოფს ზედაპირის სისწორეს.

მსგავსი პროდუქცია