2.11 ანკერი სოლი
აღწერა

მასალა: ფოლადი
ზედაპირი: მოთუთიებული

დეტალები

ანკერი სოლი გამოიყენება მეტალის დეტალების, პროფილების, თამასებისა და დაკიდული ჭერის მონტაჟისთვის ბეტონის, ხელოვნური ქვის, ღრუტანოვანი აგურის და სხვა საფუძველზე. აუცილებელია წინასწარ გაიბურღოს მისამაგრებელი მასალა და ფუძე შესაბამისი დიამეტრით და სიღრმით, ანკერი თავსდება ბუდეში და ხდება მისი ფიქსაცია ჩაქუჩის დარტყმით. ანკერი სოლი ხასიათდება სწრაფი მონტჟით და თერმომედეგობით.

მსგავსი პროდუქცია