2.3 ანკერ-ჭანჭიკი
აღწერა

მასალა: ფოლადი
ზედაპირი: მოთუთიებული   
          

დეტალები

გამოიყენება დეტალებისა და კონსტრუქციების დასამაგრებლად ბეტონზე, ბუნებრივ სამშენებლო ქვაზე, სრულტანოვან აგურზე, აგრეთვე გამჭოლი მონტაჟისას.             გ ა მ ო ყ ე ნ ე ბ ი ს  წ ე ს ი: მისამაგრებელი მასალისისა და ფუძის წინასწარი გაბურღღვის შემდეგ ხდება ჭანჭიკის მოჭერა.                               
      

მსგავსი პროდუქცია