სჭვალი
1.13 სჭვალი თვითმჭრელი ფანჯრის აქსესუარებისთვის
დეტალური ინფორმაცია

თავი: მალვადი
ბოლო: თვითმჭრელი წვეტი
კუთხვილი: გადიდებული ბიჯით
შლიცი: Philips № 2
 

1.14 სჭვალი თვითმჭრელი ექვსწახნაგოვანი თავით ხის კონსტრუქციებისთვის
დეტალური ინფორმაცია

თავი: ექვსწახნაგოვანი 10  მმ - 12მმ - 14 მმ - 19 მმ
ბოლო: თვითმჭრელი წვეტი


1.15 სჭვალი თვითმჭრელი უნივერსალური ნახევრად სფერული თავით
დეტალური ინფორმაცია

თავი: ნახევრად სფერული
ბოლო: თვითმჭრელი წვეტი
კუთხვილი: გადიდებული ბიჯით
შლიცი: ჯვრისებრი  POZI

1.16 სჭვალი თვითმჭრელი ბურღით ნახევრად სფერული თავით მ/პროფილებისთვის
დეტალური ინფორმაცია

თავი: ნახევრად სფერული
ბოლო: თვითმჭრელი  ბურღი №1
კუთხვილი: მჭიდრო ბიჯით
შლიცი: Philips  № 1

 < 1 2