6.1 საჭრელი დისკო (ქვის, აგურის, კერამიკის) ტურბო
აღწერა

გამოყენება: ბეტონი, აგური, კერამიკული ფილები

დეტალები

საჭრელი დისკოების გამოყენებისას დაცული უნდა იყოს ქვემოთ ჩამოთვლილი წესები:

  • უნდა შემოწმდეს დისკოს ბალანსირება
  • დისკო არ უნდა გაიღუნოს
  • დასაჭრელი მასალა საიმედოდ უნდა იყოს დაფიქსირებული
  • ჭრისას საკმარისია საჭრელი ინსტრუმენტის წონა, არ უნდა განხორციელდეს დამატებითი დაწოლა აუცილებელია დამცავი საშუალებების გამოყენება
  • სველი ჭრისას აუცილებელია იზოლირებული სამუშაო მოედანი

მშრალი ჭრის მაქსიმალური სიღრმე სმ:
დისკოს დიამეტრი 110 მმ-115 მმ-125 მმ - ორი სმ.
დისკოს დიამეტრი 150 მმ-180 მმ-200 მმ - ხუთი სმ.
დისკოს დიამეტრი 200 მმ-230 მმ - ექვსი სმ.
2 წუთი შეუწყვეტელი მშრალი ჭრისას, აუცილებელია 10  წამი თავისუფალი ბრუნი, რადგან თავისუფალი ბრუნვისას ხდება დისკოს გაცივება.

მსგავსი პროდუქცია